Контакт

Lao kinnistu, Valaste küla, Kohtla vald»Kuldkaru mõis»

kuldkaru.hotel@gmail.com

(+372) 58023182 Sergei

(+372) 53094757 Tatjana